Inköpssamarbete

AniCura erbjuder fristående djursjukhus och veterinärkliniker att delta i AniCuras inköpsprogram kallat VetFamily.

Verksamheter som ingår i VetFamily får stöd inom bland annat inköp, administration och affärsutveckling. Genom bättre inköpsvillkor och minskad administration får VetFamilys medlemmar förbättrade möjligheter till att investera i sin verksamhet och spendera mer tid med patienter och djurägare.

VetFamily är en separat verksamhet inom AniCura. Det finns inget tvingande informationsutbyte eller samarbete med AniCuras verksamheter. VetFamily erbjuder fristående djursjukhus och djurkliniker en attraktiv samarbetsform. Relationen med AniCura innebär att VetFamily drar nytta av AniCuras kontakter och storlek.

VetFamily välkomnar samtliga djursjukhus och djurkliniker, vars ägare vill utveckla sina företag, till att bli medlemmar.

För mer information om VetFamily i Sverige, Danmark och Norge, vänligen besök vetfamily.se, vetfamily.dk respektive vetfam.no.