Årsredovisningar

Här kan du ladda ner AniCuras årsredovisningar.

AniCura har sedan 2011 haft en kraftig tillväxt. Dels har många djursjukhus och djurkliniker anslutit sig till AniCura för att fortsätta sin utveckling mot avancerad och högkvalitativ vård, och dels väljer fler och fler djurägare att gå till AniCura.

Vår organiska tillväxt, det vill säga hur snabbt vi växer exklusive effekten av förvärv, har sedan AniCura grundades 2011 varit omkring 10% per år, vilket är något högre än marknaden i övrigt.

Här kan du läsa AniCuras årsredovisningar:

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

AniCura har sedan starten 2011 reviderats av Carl-Johan Regell på Grant Thornton Revisionsbyrå.